Denne side er en bevaret rest af den lukkede "T-siden",
som blev redigeret af landstræner Morten Rodwitt. Den tilhører
således ikke Ropro og er her nedenfor bevaret
uændret som den så ud på T-siden

OVERSIGT OVER TRÆNINGSINTENSITETER

Roning på vand / ergometer:

·      Type (0) - Restitutionstræning på vand (Tidligere : KB)

·      Tid på 1000m             :  55-60% af maxtid på 1000m.

·      Laktat                         :  1-2

·      Puls                            :  60% af maxpuls     

·      Frekvens                    :  60-65

·      Kraft                          :  Lille

·      Type (1/1) - Udholdenhed (Tidligere : GA1/1)

·      Tid på 1000m           :  65% af maxtid på 1000m.

·      Laktat                       :  2

·      Puls                          :  65-75 % af maxpuls          

·      Frekvens                  :  66-68

·      Kraft                        :  Normal

·      Type (1/2) - Tærskeltræning (Tidligere : GA1/2)

·      Tid på 1000m           :  70-80% af maxtid på 1000m.

·      Laktat                       :  3-4

·      Puls                          :  75-85 % af maxpuls          

·      Frekvens                  :  70-74

·      Kraft                        :  Mere end normal 

      Type (2) - Anaerobtræning (Tidligere : GA2)

·      Tid på 1000m           :  90-95% af maxtid på 1000m.

·      Laktat                      :  6-8

·      Puls                          :  90% af maxpuls     

·      Frekvens                  :  Ca. 80

·      Kraft                        :  Normal eller Mere end normal (Forskelligt) 

·      Type (3) - Maxtræning (Tidligere : WA)

·      Tid på 1000m           :  95     % af maxtid på 1000m.

·      Laktat                       :  10     

·      Puls                           :  90-100% af maxpuls         

·      Frekvens                   :  95      (Individuelt)

·      Kraft                         :  Normal - Max

·      Type (4) - Hurtighedstræning (Tidligere : SA)

·      Tid på 1000m             :  110% af maxtid på 1000m.

·      Laktat                         :   -

·      Puls                             :   -      

·      Frekvens                     :   110

·      Kraft                           :  Normal - Max

·      Distance                       : 25 - 150m

·      Type (5/1) - Modstandstræning (Tidligere : Ksa)

·      Distance                      :  250 - 750m.

·      Laktat                          :  6-8

·      Puls                              :  Ca. 90% af maxpuls

·      Frekvens                      :  75-85

·      Kraft                            :  Max

·      Teknik                          :  Vigtigt 

·      Type (5/2) - Modstandstræning (Tidligere : Ksm)

·      Distance                        :  25 - 150m.

·      Laktat                            :  -

·      Puls                                :  -

·      Frekvens                        :  95-max

·      Kraft                              :  Max Max

·      Teknik                           :  Vigtigt 

Udregning af (% af maxpuls)

            Maxpuls - Hvilepuls  =  Arbejdspuls 

               200    -         40            =       160 

Intensitet                   Beregning                Arbejdspuls 

            100%              (100% * 160)+40 =      200

             90%               (  90% * 160)+40 =      184

             80%               (  80% * 160)+40 =      168

             70%               (  70% * 160)+40 =      152